ระบบ Vision Systems ในอุตสาหกรรมยา

 

vision systems - pharmacy vision systems - pharmacy 1

 

          การนำระบบ Vision Systems มาทำงานตรวจสอบ 100% เพื่อช่วยลดปัญหาของเสียต่างๆ หลุดไปสู่ลูกค้า หรือตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ทาง บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด ขอแนะนำ Machine Vision  เพื่อป้องกันการเกิดของเสีย และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อลูกค้าและผู้ประกอบการ
          อีกหนึ่งใน Application ที่ใช้ระบบ Vision เข้ามาช่วยตรวจสอบความสมบูรณ์ของเม็ดยา สามารถตรวจสอบเม็ดยาไม่ครบช่อง, แตก, บิ่น, ตะแคง, Mix Model สลับสี, แคปซูลกลับด้าน

vision systems - detect pharmacy 1

     เม็ดยา : ไม่ครบช่อง, แตก

         Vision สามารถตรวจสอบเม็ดยา แตกบิ่น แตกออก ได้อย่างน้อย 10% ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความละเอียดของ Vision)

vision systems - detect pharmacy 2

      เม็ดยา : ไม่ครบช่อง, แตก, Mix Model สลับสี

          เม็ดยาที่ Mix mode ที่ แตกต่างกัน สามารถใช้ Vision ที่เป็นรุ่น Color ใช้ tooling แยกสีได้

vision systems - detect pharmacy 3

        เม็ดยา : ตะแคง

          เม็ดยาตะแคงหรือเอียง อาจจะเกิดจากการขึ้นรูปพลาสติกไม่เต็ม เมื่อมีการปิดฟรอยทำให้เกิดแผงยาชำรุด Vision สามารถตรวจสอบได้

         อีกทั้ง บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด สามารถใช้ Vision Cognex ที่สามารถรองรับมาตรฐาน FDA 21 CFR Part 11 โดยใช้ Track and Trace พร้อมกับ Document IQ, OQ, PQ

 

vision systems - detect pharmacy 4

 

Application อื่นๆ ที่สามารถปรับใช้กับ งานกลุ่ม Pharmaceutical

  • ตรวจตำแหน่ง Label
  • ตรวจและอ่าน ความถูกต้องของวันที่ผลิต และวันหมดอายุ
  • ตรวจการปิดฝาของ กระปุกยา

vision systems - detect pharmacy 5

 

E26