OCR Reader

OPTICAL CHARACTER RECOGNITION TECHNOLOGY: OCR MAX

     หลายคนอาจยังคงสงสัยว่าคืออะไร ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า Optical Character Recognition คือการอ่านอักขระจากการมองเห็นหรือจากไฟล์ภาพนั่นเอง ซึ่งฟังดูก็ไม่แปลกอะไรเพราะมนุษย์ก็อ่านอักขระจากภาพที่ตาเห็นเช่นกัน แต่สำหรับหน่วยประมวลผลทั่งหลาย การแปลงไฟล์ภาพเป็นข้อความโดยอัตโนมัตินั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

OCR_text

ทำไมต้องอ่าน Optical Character Recognition ในงานอุตสาหกรรม

   ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ จะต้องมีการ ระบุวันเดือนปีที่ผลิต วันหมดอายุ รหัสเครื่องยนต์ ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกพิมพ์ หรือสลักลงบนชิ้นงาน หรือตัวผลิตภัณฑ์โดยตรง ทั้งเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภค และการตรวจสอบย้อนกลับหากสินค้ามีปัญหา ดังที่กล่าวมาข้อมูลเหล่านี้สำคัญและจำเป็นต้องปรากฏอยู่อย่างถูกต้องบนผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการตรวจสอบรหัสหรือข้อความเหล่านั้นต้องเกิดขึ้น 100% ก่อนไปถึงลูกค้า

Ex_OCR
Ex_OCR 01

     การใช้คนในการตรวจสอบข้อความเหล่านี้ในกระบวนการผลิตเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย ในสายพานการผลิตที่มีความรวดเร็ว แล้วหน่วยประมวลผลจะสามารถตรวจสอบได้อย่างไร ดังนั้นการถ่ายภาพและแปลงเป็นข้อความเพื่อการตรวจสอบ จึงถูกนำมาใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม

    การอ่าน Optical Character Recognition บนพื้นผิวผลิตภัณฑ์โดยตรงไม่ใช่เรื่องง่ายต้องแยกแยะตัวอักษร จากภาพที่ได้ และมีอุปสรรคมากมายทั้งในด้านของสีตัวอักษรกับพื้นหลังที่มีความเด่นชัดน้อย รวมถึงตัวอักษรที่สลักลงบนพื้นผิวของเครื่องยนต์ที่เป็นสีเดียวกันไปทั้งชิ้นงาน ความลึกของการสลัก หรืออื่นๆ ที่ทำให้ความถูกต้องของข้อความที่อ่านได้ลดลง ไม่แม่นยำ

Machine Vision System OCR Reader

    เครื่องจักรที่มี Optical Character Recognition Tool ทําหน้าที่ในการอ่านหรือตรวจสอบข้อความ ตัวอักษรและตัวเลขบนชิ้นงาน แล้วทําการส่งผลลัพธ์การตรวจสอบออกมา ในรูปแบบของ Discrete Output เพื่อนําไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรอื่นๆ อย่าง Rejecter หรือส่งเป็นข้อความ (text) ที่อ่านได้ไปให้ซอฟแวร์ หรือระบบควบคุมต่างๆ อย่าง HMI, PLC ผ่านระบบเครือข่ายเช่น Ethernet I/P, CC-Link, Modbus และอื่นๆ อีกมากมายที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น

    ส่วนประกอบของ Machine Vision System – OCR Reader ที่มี Optical Character Recognition Tool เป็นหัวใจสําคัญนี้ คือกล้อง In-Sight Series ของ Cognex ที่มาพร้อมกับ Vision Tool ประสิทธิภาพสูงที่เรียกว่า OCRMax ทําให้การประมวลผลจากภาพ สําหรับการอ่านบนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทำได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก และมีอัตราการอ่านได้อย่างถูกต้องมากกว่า 99%

cognex_ocr

ตัวอย่างการอ่าน Optical Character Recognition ในแต่ละอุตสาหกรรม

   ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการระบุวันเดือนปีที่ผลิต และวันหมดอายุบนฉลาก หรือตัวผลิตภัณฑ์เช่นกระป๋อง ขวด กล่อง ถุง เป็นต้น ระบบ Machine Vision System OCR Reader จะทำการตรวจสอบหากผลิตภัณฑ์มีการพิมพ์ข้อความที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ระบบกล้องจะส่งสัญญาณ Output ไปที่ระบบ Reject เพื่อคัดแยกผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาออกจากสายพานการผลิตอย่างอัตโนมัติ

img_ocr
e666c043 aad1 43d1 8e2a 9078e1ef335b 01

   ภาพตัวอย่างการอ่าน ตัวอักษรกับตัวเลขบนผากระป๋องที่มีการระบุวันที่ผลิต และวันวันหมดอายุอย่างถูกต้อง สมบูรณ์

e666c043 aad1 43d1 8e2a 9078e1ef335b 03

     ภาพตัวอย่างการอ่าน ตัวอักษรกับตัวเลข บนฉลากสินค้าที่มีข้อความครบถ่วน สมบูรณ์

70415ae2 519e 4ad4 a752 ab7b03dfc94a 01

     ภาพตัวอย่างการอ่าน ตัวอักษรกับตัวเลขบนผากระป๋องที่มีการระบุวันที่ผลิต และวันวันหมดอายุ ทับลงบนตำแหน่งของห่วงฝาดึง ทำให้ผู้บริโภคอ่านข้อความได้ไม่ชัดเจนจึงส่งผล NG ให้ reject ผลิตภัณฑ์

70415ae2 519e 4ad4 a752 ab7b03dfc94a 03

   ภาพตัวอย่างการอ่าน ตัวอักษรกับตัวเลขบนฉลากสินค้าที่มีข้อความไม่ชัดเจน จางหาย เลอะเลือน จึงส่งผล NG ให้ reject ผลิตภัณฑ์

     ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการทำรหัสเครื่องยนต์ Lot การผลิต บนชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อการตรวจสอบข้อมูลการผลิตย้อนกลับ หากเกิดความผิดพลาดในการบวนการผลิต หรือการเรียกคืนสินค้า หากมีการตรวจสอบพบความผิดพลาดในกระบวนการภายหลัง

00840a6d b6d4 4c7f afbe fd3639798f70
ed3337ec 8be6 4b28 a642 e6816eabc1e4

     ภาพตัวอย่างการตรวจสอบ OCR บนชิ้นส่วนยานยนต์ หลังเครื่องพิมพ์ Hot Stamp พิมพ์รหัสข้อมูลลงบนชิ้นงาน เพื่อทำการตรวจสอบและเปรียบเที่ยบกับข้อมูล Master ของการผลิตว่าถูกต้องหรือไม่

ภาพตัวอย่างการตรวจสอบ OCR บนชิ้นส่วนยานยนต์ในรูปแบบต่างๆ

14464176 a91a 4076 afee 05e618161786

     วีดีโอแสดงตัวอย่างการตรวจสอบ Code Date แบบ Laser Mask บนขวดเครื่องดื่มด้วยการอ่าน ตัวอักษรกับตัวเลขความเร็วในการตรวจสอบ 800 ppm อัตราการตรวจผิดพลาดมองงานดีเป็นงานเสีย (%FRR) 0.03%

2
Play Video

OCRMax-Highest character read rates

เทคโนโลยี OCRMax ที่นำเสนอเทคโนโลยีในการตรวจสอบด้วยผลลัพท์ที่มีอัตราการอ่านสูง ในขณะที่มีข้อผิดพลาดในการอ่าน, รองรับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการผลิตและเอื้ออำนวยต่อการระบุแบบตัวอักษร ทั้งยังมีความรวดเร็วในการอ่าน, ง่ายต่อการตั้งค่าด้วยฟังก์ชั่น Auto-Tune และยังลดความยุ่งยากในการถ่ายทอดการใช้งานให้กับผู้ใช้งานการตรวจสอบทางระบบวิชั่น

SurfaceFX-Accurate feature inspection

เทคโนโลยีการแยกแยะคุณสมบัติ โดยใช้ไฟส่องสว่างและอัลกอริทึมของซอฟต์แวร์เพื่อสร้างภาพที่มีความคมชัดสูงที่ถูกเพิ่มเติมด้วยคุณสมบัติ 3 มิติของชิ้นงาน ทั้งยังช่วยขจัดสิ่งรบกวนต่าง  ๆ จากพื้นผิวของพื้นหลังพร้อมกับแยกคุณสมบัติและข้อบกพร่องชิ้นงาน เน้นพื้นผิวที่เป็นข้อบกพร่องอย่างรอยบิ่น, รอยบุบ, รอยขนแมวและรอยหยดน้ำตา เช่นเดียวกับการระบุข้อความและโค้ดที่แสตมป์บนชิ้นงาน ต่อจากนั้นสามารถใช้เครื่องมือการตรวจสอบทางงวิชั่นของ Cognex อื่นๆ เข้ามาช่วยตรวจสอบอย่าง PatMax Redline, Blob และ Inspect Edge

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Cognex