Vision Application

ID หรือ Barcode Reader เป็นชุดรหัสที่ใช้ในการแสดงข้อมูล

หรือใช้เป็นหมายเลขประจำตัวของผลิตภัณฑ์ เพื่อการจำแนก แยกแยะผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่ม แต่ละชิ้นออกจากกัน

     ในอุตสาหกรรมการผลิต การใช้ ID หรือ Barcode ที่เฉพาะเจาะจงไปในแต่ละชิ้นของผลิตภัณฑ์ ส่งผลถึงความสามารถในตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบย้อนกลับ

ทำไมต้องใช้ Vision System ในการอ่าน ID หรือ Barcode?

     การอ่าน Barcode ด้วย Vision เป็นการอ่านจากภาพถ่าย (Image-based Barcode Readers) ซึ่งกำลังเข้ามาแทนที่เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์สแกน ( Laser scanners) อย่างรวดเร็ว ในวงกว้างของอุตสาหกรรม ด้วยเหตุผลด้านประสิทธิภาพดังนี้

icons8 level 1 100 1

ความสามารถในการอ่าน

9890d2b7 0898 4eb3 a0f8 959464633f1d 1

     การอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายจะเป็นการมองเห็นบาร์โค้ดทั้งหมด ไม่ได้เห็นแค่เพียงบรรทัดเดียว จึงสามารถใช้อัลกอริทึมขั้นสูง ในการอ่านบาร์โค้ดที่มีความเสียหาย หรือเลือนลาง ซึ่งเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ไม่สามารถทำได้

icons8 circled 2 100 1

อ่านได้รอบทิศทาง (Omnidirectional Code Reading)

e20bcf78 4885 438a 8e01 f9c471437d90

     ในสายพานลำเลียงที่รูปแบบในการวาง หรือแนวของบาร์โค้ดไม่ได้มาในรูปแบบเดิมทุกครั้ง เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์จะประสบปัญหาอย่างมากในการอ่าน แต่การอ่านบาร์โค้ดด้วยภาพถ่ายจากกล้อง Vision จะสามารถอ่านบาร์โค้ดในหลายๆ ทิศทางได้อย่างไร้ปัญหาภายในมุมมองเดียว

icons8 circled 3 100 1

2-D Code

97036a88 2b79 4a49 b03b da8a5e7f8c38

     ในหลายอุตสาหกรรมได้มีการเปลี่ยนจาก 1D code ไปเป็น 2D code เนื่องจากความสามารถในการเก็บข้อมูลที่มากขึ้น เพื่อช่วยในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งในกระบวนการผลิตได้มีการใช้ 2D Code ควบคู่กับ 1D Code เลเซอร์สแกนเนอร์ไม่สามารถอ่านบาร์โค้ดแบบ 2D Code ได้ ในทางตรงข้ามเครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายสามารถอ่าน 2D code และ 1D code ได้พร้อมกัน อีกทั้งบาร์โค้ดที่มีความยากในการอ่าน อย่างเช่น 2D code ที่ถูกทำลงบนพื้นผิวของชิ้นงาน การอ่านด้วยระบบ Vision ก็สามารถอ่านได้อย่างน่าเชื่อถือ

icons8 circled 4 100

อ่านหลายโค้ดได้พร้อมกัน และความสามารถในการระบุตำแหน่ง

     การอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายด้วยระบบ Vision มีอัลกอริทึมขั้นสูงในการอ่านบาร์โค้ดทีละหลายๆ โค้ด พร้อมความสามารถในการระบุตำแหน่งของแต่ละโค้ด และสามารถปรับแต่งเพื่อเรียงลำดับข้อมูลที่อ่านได้อีกด้วย เช่นหลอดทดลองบนชั้นวาง หรือสินค้าบนพาเลท ในการอ่านบาร์โค้ดแต่ละครั้งสามารถระบุได้ถึงตำแหน่งของวัตถุแต่ละชิ้นว่าอยู่ตรงไหนบนชั้นวาง หรือส่วนใดของพาเลท นอกจากนี้ยังมี Scripting Languages ที่ทรงประสิทธิภาพ ให้ผู้ใช้สามารถกำหนดตรรกะในการตรวจสอบเพิ่มเติมเช่น ในการอ่าน 1 ครั้ง ของ 1D และ 2D บาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวกันต้องให้ข้อมูลเหมือนกัน ซึ่งช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในคุณภาพในการผลิต และกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ

icons8 circled 5 c 100

ความคงทน

     เลเซอร์สแกนเนอร์ใช้กระจก Oscillating Mirror เพื่อส่งแสงเลเซอร์ไปยังบาร์โค้ด ชิ้นส่วนที่เป็น moving part นี้มักเสื่อมสภาพหรือแตกหัก ทำให้อายุการใช้งานของเครื่องสแกนแบบเลเซอร์สั้น ต้องมีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนบ่อย สำหรับการอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายซึ่งไร้ชิ้นส่วนที่เป็น Moving part เหมาะสำหรับการใช้งานในระยะยาว มีการบำรุงรักษาต่ำ

icons8 circled 6 c 100

แสดงภาพที่ตรวจสอบให้เห็น ( Visualization)

3a2e3675 5937 4c8a 849e cf38c349f932

     เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่าย จะถ่ายภาพของผลิตภัณฑ์และระบุตำแหน่งของบาร์โค้ดที่อยู่ภาพ เพื่ออ่านโค้ด การใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายบนสายพานการผลิตจะทำให้ผู้ดูแลสามารถสังเกตการณ์ได้ตลอดเวลา สามารถเห็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในกรณีที่บาร์โค้ดไม่สามารถอ่านได้ และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว เช่น ฉลากหมด หรือหมึกพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ฉลากเหลือน้อย เพื่อทำการปรับปรุงในทันที

icons8 circled 7 100

เก็บภาพ (Image Archiving)

    เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายสามารถกำหนดให้มีการเก็บภาพบาร์โค้ดที่อ่านเพื่อการตรวจสอบได้ โดยส่วนมากจะเป็นการเก็บภาพของบาร์โค้ดที่ไม่สามารถอ่าน หรือมีความผิดพลาดไว้ เช่น ไม่มีบาร์โค้ด หรือคุณภาพของบาร์โค้ดที่เลวร้ายเกินกว่าที่จะอ่านได้ ทั้งนี้ก็เพื่อการนำมาวิเคราะห์ในภายหลัง เพื่อหาถึงสาเหตุ นำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งความสามารถนี้เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ไม่สามารถทำได้

icons8 circled 8 100

บ่งบอกถึงคุณภาพของบาร์โค้ด (Barcode Quality Feedback)

     การคงคุณภาพของบาร์โค้ดไว้ให้ได้มากที่สุดในสายพานการผลิตเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าบาร์โค้ดจะสามารถถูกอ่านได้ด้วยเครื่องอ่านอื่นๆ ในห่วงโซ่ของการกระจายสินค้าไปถึงผู้บริโภค เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายสามารถให้ข้อเสนอแนะในเรื่องคุณภาพของการพิมพ์ ดังนั้นผู้ผลิตสามารถแก้ไขก่อนที่จะทำการส่งบาร์โค้ดคุณภาพแย่ให้กับลูกค้าได้

icons8 circled 9 100

รองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลาย (Communication)

3e9ddff4 b93c 4a72 9a77 267c18902f39

     ง่ายต่อการทำงานร่วมกับเครือข่ายในโรงงาน โดยสามารถเชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับ PLC เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายรองรับโปรโตคอลทางอุตสาหกรรมอย่าง Ethernet/IP และ Profinet ทำให้การอ่านบาร์โค้ดกลายเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการควบคุมคุณภาพโดยอัตโนมัติ

icons8 10mph speed sign 100

รองรับอนาคต

     ในหลายอุตสาหกรรมได้มีการใช้ 2D Code เพื่อช่วยเพิ่มข้อมูลในการตรวจสอบย้อนกลับ แต่ไม่ใช่ทุกอุตสาหกรรมที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดในทันที เครื่องอ่านบาร์โค้ดที่สามารถอ่านทั้ง 1D และ 2D Code ได้ในเครื่องเดียวจึงเป็นตัวเลือกที่ดี เครื่องอ่านบาร์โค้ดจากภาพถ่ายขั้นสูงยังมี Firmware upgrade program จึงทำให้มั่นใจได้ว่าวิธีการอ่านและบาร์โค้ดประเภทใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะถูกนำมาปรับปรุงให้สามารถอ่านได้อยู่เสมอ ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ครั้งแล้วครั้งเล่า

b8c17828 e0a4 4504 84ef ffebc1bc39ee

ตัวอย่าง Application ในอุตสาหกรรม

     อ่าน Barcode ของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในกล่องพร้อมกันที่ละหลายๆ Code เพื่อทำการตรวจสอบว่าถูกต้องตาม SKU หรือไม่ และส่งข้อมูล Barcode ของสินค้าที่อ่านได้ให้กับเครื่องพิมพ์ Auto Label เพื่อ Print Lable ติดข้างกล่องโดยอัตโนมัติ

อ่าน 1D barcode ของสินค้าเพื่อแบ่งประเภท และแยกสินค้าให้วิ่งออกไปตามสายพานตามที่กำหนดให้ถูกต้อง

     อ่าน 2D Code บนก้านสูบหลังเครื่อง Laser Marking เพื่อระบุคุณภาพของ Code (A-F) ตามมาตรฐาน ส่งข้อมูล พร้อมเกรด ที่กล้องตรวจสอบได้ เพื่อทำรายงานสรุปผล สำหรับทุกชิ้นงานที่มีการตรวจสอบ โดยระบบสามารถเก็บข้อมูลเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้หาก ลูกค้ามีการ Complain

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Cognex