Handheld Barcode Readers

Handheld Barcode Readers เครื่องอ่านบาร์โค้ดประสิทธิภาพสูงทนทานสำหรับการใช้งานที่ยากลำบาก

HANDHELD BARCODE READERS

เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพาประสิทธิภาพสูงทนทานสำหรับการใช้งานที่ยากลำบาก

เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพาDataMan®ให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในประเภทแอพพลิเคชั่นที่มีเครื่องหมายตรง (DPM) และ 1-D และ 2-D ออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรล่าสุดตัวเเครื่องที่ทนทานและตัวเลือกการสื่อสารแบบแยกส่วนเครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบพกพาของ Cognex เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมการผลิตและโลจิสติกส์ที่โหดร้าย

800315231 orig

DataMan 8600 Series

The rugged DataMan® 8000 series of readers offers the industry’s most advanced technology for reading 1-D and 2-D codes.

DataMan 8070 Series

DataMan 8070 offers advanced image formation for tough DPM codes and extended-range label-based applications.

DataMan 8050 Series

Equipped with Cognex’s world class barcode reading algorithms and designed to withstand harsh factory floor conditions.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Cognex

Data Man handheld barcode readers provide best-in-class performance for direct part mark (DPM) and 1D and 2D label-based code applications. Designed with the latest patented technology, rugged housing, and modular communication options, Cognex handheld barcode readers are ideal for the harshest manufacturing and logistics environments.

Data Man 8600 series image-based ID readers provide the world’s most advanced barcode reading technology for decoding Direct Part Mark (DPM), 2D and 1D codes of varying sizes, quality and marking or printing methods. These handheld DPM barcode readers are designed for the harshest factory floor environments. Equipped with an advanced liquid lens imaging system and patented UltraLight flexible lighting technology, the Data Man 8600 series of barcode readers decode the most challenging DPM barcodes on the widest variety of surfaces. The modular design supports corded RS-232, USB, and Ethernet options, as well as cordless Bluetooth and Wi-Fi options to ensure the DataMan 8600 series of readers are ready to meet your application communication requirements.