Industry Application

Industry Application

กล้องตรวจสอบชิ้นงาน - Date Code Inspector Machine
  • ตรวจสอบรอยบุบ และ Date Code บนฝากระป๋อง
  • ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอม ในบรรจุภัณฑ์ก่อนการบรรจุ
  • ตรวจสอบขวดซอส
  • ตรวจสอบขวดน้ำมันพืช
automotive industry main
  • ตรวจสอบ Body Number ที่ฝังลงบนตัวรถจักรยานยนต์
  • ตรวจสอบความถูกต้อง ในการประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์
Electronics Industry main
  • ตรวจสอบสัญลักษณ์ และการวางตำแหน่งของปุ่มกดบนแผงหน้าปัด
กล้องตรวจสอบชิ้นงาน - Date Code Inspector Machine
  • ตรวจสอบ Lot Code บนถุงบรรจุภัณฑ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Cognex