Robot Guidance

Vision Application

Robot Guidance

ccca7704 f22d 4569 b01c 72240c7da7d3

     หุ่นยนต์ที่มีระบบการชี้นำ หรือมองเห็นด้วยกล้อง (Robot Guidance) จะสามารถแยกความแตกต่างระหว่างรูปร่าง ขนาด สี และพื้นผิวที่แตกต่างกัน

     การเลือกผลิตภัณฑ์ที่วิ่งมาตามสายพาน ด้วยความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างรายการ ทำให้การดำเนินการยากขึ้น แต่เทคโนโลยี Vision System ที่สามารถระบุและส่งข้อมูลตำแหน่งของสิ่งของบนสายพานลำเลียงไปยังแขนหุ่นยนต์ (robotic arms) ได้อย่างว่องไว ทำให้พวกมันสามารถหยิบ สินค้า และวางลงในบรรจุภัณฑ์ ได้อย่างถูกต้อง

  In-Sight 8000 vision system ประสบความสำเร็จในการแยกแยะผลิตภัณฑ์ในไลน์การผลิต ช่วยให้ robotic arms สามารถหยิบและวางมันได้อย่างถูกต้อง แม้กระทั่งแอพพลิเคชั่นการเลือก และวางที่ยากที่สุด อย่างเช่นการแยกแยะรายการที่วางมาอย่างไม่เป็นระเบียบ ไม่มีการกำหนดหรือคำนึงถึงทิศทางการวางตามขนาด และรูปร่าง

การใช้หุ่นยนต์ ที่มีการมองเห็น (นำทาง) หรือ Robot Guidance ด้วยระบบ Vision เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแข่งขันในตลาดโลก ช่วยปรับกระบวนการผลิตและประกอบให้เหมาะสมและว่องไว

     Cognex Vision เพื่อการมองเห็นสำหรับหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ มีความยืดหยุ่น รองรับการปรับแต่งเพื่อการทำงานที่หลากหลาย นอกเหนือจากการระบุตำแหน่งของชิ้นส่วน Application การนำทางหุ่นยนต์ด้วยการมองเห็น Robot Guidance ยังสามารถตรวจสอบชิ้นส่วนได้ด้วยการวัดขนาดจากการมองเห็น อีกทั้งยังมีความสามารถในการตรวจสอบเชิงมิติ และเชิงคุณภาพ

ตัวอย่าง Robot Guidance Application ของเรา

Pick & Place Robot

     ชิ้นงานที่วางมาอย่างทับซ้อน และไม่มี block ในการเรียงบนชั้นวาง Robot ต้องหยิบชิ้นงานทีละชิ้นเพื่อส่งต่อเข้าสู่กระบวนการอื่น Vision System ช่วยให้ Robot สามารถมองเห็นชิ้นงาน และหยิบมันออกมาได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องจัดวางอย่างมีแบบแผน

  • ตรวจสอบ Model ของชิ้นงานว่าถูกต้องตามที่ Operate หรือไม่
  • ส่งตำแหน่ง X, Y, Rz ให้กับ Robot ผ่าน TCP/IP
  • ตรวจสอบชั้นการวางของชิ้นงาน เพื่อส่งตำแหน่งให้ Robot ทำการหยิบชิ้นงานที่อยู่ชั้นบนให้หมดก่อนที่จะไปหยิบชิ้นงานขั้นล่าง
  • Cognex Insight 8402
  • Arms Robot
Untitled 1
Play Video

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Cognex