เครื่องอ่านบาร์โค้ดกับการใช้งานด้านโลจิสติกส์

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

          โลกธุรกิจในปัจจุบัน คือ ยุคของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเพื่อรองรับ e-commerce / e-Trading และมุ่งไปสู่ความยั่งยืนหรือ Sustainability ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการในตลาดการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ อาทิ การเปลี่ยนแปลงไปสู่ Industry 4.0 / e-Logitics

เครื่องอ่านบาร์โค้ด - โลจิสติกส์

 

  Logistic solution 

      1. Label Printing and Label Replacement
      2. Zone Routing or Sorting
      3. Loading and Unloading
      4. Track and Trace
      5. Parcel Weight and Dimensions

 

เครื่องอ่านบาร์โค้ด - logistic solution

 

          Barcode Reader จึงเป็นสิ่งที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในงานน Logistic ในปัจจุบันอุปกรณ์ที่เป็นตัวช่วยของคุณในงาน Logistic ที่อ่าน code ได้เร็ว แม่นยำ อ่าน Code ที่อยากได้ อ่าน Code ได้หลายมุมเอียงต่างองศาได้ดี และการ Tracking Code

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Barcode Reader คลิก!

เครื่องอ่านบาร์โค้ด - Barcode Reader

 

          ข้อดีของ Cognex Logistic ที่สามารถช่วยคุณได้ คือ

1. ทำให้ลดต้นทุนการผลิต ในการใช้คนแยกสินค้า
    และจัดเรียงตามช่องจ่ายสินค้าได้
2. ตรวจสอบ Code เช่น Code เสีย, ไม่มี Code
    เพื่อสินค้าไดรับการแก้ไขก่อนส่งให้ผู้รับอย่างถูกต้อง
3. Extreme perspective code
4. Real time monitoring
5. High Read Rate

 

เครื่องอ่านบาร์โค้ด - airport solution เครื่องอ่านบาร์โค้ด - example solution E26