ก้าวสู่โลกอุตสาหกรรม 4.0

มนุษย์ใช้ดวงตาในการมองเห็น และส่งข้อมูลไปยังสมองเพื่อแปลงเป็นภาพ และตีความ สมองของมนุษย์ทำหน้าที่ในการประมวลผล แยกแยะ จดจำ เรารับรู้ได้จากการมองเห็นทั้งในเรื่องของสี ตำแหน่ง ความใกล้ไกล รวมไปถึงความถูกผิดที่จำแนกได้จากความจำ

จะเป็นอย่างไรหากความสามารถในการมองเห็นมีอยู่ในเครื่องจักร

อุตสาหกรรม 4.0 เป็นรูปแบบของการทำงานอย่างชาญฉลาด (smart) โดยการนำข้อมูลที่หลากหลายมาผสมผสานเพื่อให้เกิดการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลา

ความถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วของกระบวนการผลิตเกิดขึ้นได้จากการตรวจสอบ และปรับปรุงกระบวนการอย่างทันท่วงที เครื่องจักรที่มีความสามารถในการมองเห็น หรือ Machine Vision จึงมีบทบาทสำคัญมากในอุตสาหกรรม 4.0 เพราะมันจะทำให้กระบวนการของคุณเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ลดข้อบกพร่อง และต้นทุน

อุตสาหกรรม 4.0 - Machine Vision

Machine Vision หรือ Vision System ทำอะไรได้บ้างในกระบวนการผลิต

กล้องอุตสาหกรรม ที่มาพร้อมกับ Software หรือ Algorithems อันชาญฉลาด เปรียบได้กับการทำงานของดวงตา และสมองของมนุษย์ ทำให้การแยกแยะ และการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วยิ่งกว่า 

  •  ตรวจสอบข้อผิดพลาด (Inspection) การตรวจสอบด้วยสายตามนุษย์เป็นไปได้ช้ากว่ากระบวนการ และอาจมีความผิดพลาดจากความอ่อนล้า การตรวจสอบแบบ 100% ต้องแลกด้วยเวลา หรือหากต้องการความรวดเร็วต้องใช้การสุ่มตรวจ ซึ่งอาจมีความผิดพลาดที่หลุดรอด
    การใช้กล้องอันเปรียบเสมือนดวงตาของเครื่องจักรเข้าตรวจสอบในกระบวนการผลิตสามารถตรวจสอบสินค้าได้ทุกชิ้น (100% Check) ด้วยความเร็วสูงถึง 1200 ชิ้น/นาที โดยสามารถ Reject ได้ทันที สามารถแจ้งเตือนเพื่อค้นหาสาเหตุของความผิดพลาด และหยุดมันก่อนที่จะสร้างความเสียหายจำนวนมากให้กับกระบวนการ
  •  ชี้ตำแหน่ง (Guide/Align) ระบุตำแหน่งได้เสมือนกับการมองเห็นของสายตามนุษย์ ทำให้หุ่นยนต์ หรือแขนกล สามารถหยิบ หรือคัดแยกวัตถุเป้าหมายได้จากสี รูปร่างหรือเงื่อนไขอื่นๆ โดยไม่ต้องสนใจรูปแบบในการจัดวาง
  • วัดขนาด Gauge/Measure เหนือกว่าความสามารถในการระบุความใกล้ไกล ของสายตามนุษย์โดยทั่วไป กล้อง และ Algorithms ที่ชาญฉลาดยังสามารถระบุขนาดของวัตถุที่มองเห็นได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือวัดเพิ่มเติม
  • อ่านและตรวจสอบตัวอักษร (OCR/OCV) ตรวจสอบความถูกต้องของตัวอักษร หรือความถูกต้องข้อความ เหมือนการอ่านด้วยสายตามนุษย์ เช่นการตรวจสอบการพิมพ์ Code Date, Lot number บนบรรจุภัณฑ์ หรือตัวผลิตภัณฑ์
  • ตรวจจับการมีหรือไม่มี (Presence/Absence) กล้องพร้อมสมองในระบบ Vision สามารถตรวจสอบการมีหรือไม่มีของวัตถุ หรือคุณสมบัติบางอย่างที่ต้องมีบนวัตถุได้โดยการจดจำภาพที่ถูกต้องของวัตถุต้นแบบ เพื่อตรวจสอบและคัดแยกสินค้าที่ไม่ถูกต้องออกไป
  • อ่าน 1D 2D Code (Code Reading) การอ่านและแปลความจาก Code ที่มีการเข้ารหัสเหล่านี้ไม่สามารถทำได้ด้วยสายตาของมนุษย์ 

Machine Vision หรือการเพิ่มดวงตาและสมองให้กับเครื่องจักร ช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ ทั้งก่อนที่จะถูกส่งไปถึงมือลูกค้า ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ไว้วางใจต่อผู้บริโภค อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนจากการผลิตสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ที่อาจถูกส่งคืนหรือได้รับการร้องเรียนจากลุกค้าอีกด้วย

สามารถศึกษารายละเอียดของความสามารถต่างๆ เพิ่มเติมของระบบ Vision ได้จาก: https://vision.riverplus.com/home/vision-application/

หรือดูตัวอย่าง Success Stories ของลูกค้าต่างๆ ของเราได้ที่: https://vision.riverplus.com/