ตรวจสอบ Lot Code บนถุงบรรจุภัณฑ์

Industry Application

ตรวจสอบ Lot Code

บนถุงบรรจุภัณฑ์

สำหรับเครื่อง auto packing machine การตรวจสอบ Lot Code บนผลิตภัณฑ์ ให้ถูกต้องก่อนการบรรจุคืองานที่สำคัญ

OCR reading บน Big bag สำหรับเครื่อง auto packing หนึ่งใน Application ของเราที่ได้ออกแบบ ติดตั้ง และส่งมอบให้กับลูกค้า ของเรา

Customer Requirement

  • ตรวจสอบความถูกต้องของ Lot Code
  • รับ Lot Code Master จาก Batching Planning
  • มีระบบ Interlock & Alarm เมื่อ Lot Code ไม่ถูกต้อง เครื่อง Auto Pack จะตัดระบบการบรรจุโดยอัตโนมัติ
  • เป็นระบบการตรวจสอบแบบ 100%
  • ความเร็วสูงสุดของ Production Line อยู่ที่ 60 ppm

Our Solution

     เราออกแบบกล้องตรวจสอบ Lot Code บนถุงกระสอบ ก่อนทำการบรรจุเม็ดพลาสติก เพื่อทดแทนการใช้พนักงานสุ่ม Check เป็นการตรวจสอบด้วยระบบกล้องใน Production line แบบ 100% ด้วยการใช้ Cognex Insight 7000 series OCR Reader

VisionPro ViDi is the best-in-class deep learning vision software designed specifically for manufacturing. It is a field-tested, optimized, and reliable software solution based on a state-of-the-art set of machine learning algorithms. Combining deep learning technology with VisionPro software, VisionPro ViDi solves complex applications that are too difficult, time-consuming, or expensive for traditional machine vision systems.

VisionPro ViDi combines a comprehensive machine vision tool library with advanced deep learning tools inside a common development and deployment framework. It simplifies the development of highly variable vision applications
Through a graphical programming environment, VisionPro ViDi allows engineers to build flexible, highly customized deep learning solutions tailored to their specific needs. By harnessing the power of a Windows-based PC with GPUs, the software can process hundreds of images per minute. Programmers can build end-to-end solutions to suit their individual requirements.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Cognex