ตรวจสอบ Body Number ที่ฝังลงบนตัวรถจักรยานยนต์

Industry Application

ตรวจสอบ Body Number

ที่ฝังลงบนตัวรถจักรยานยนต์

     การตรวจสอบและติดตามการผลิตชิ้นส่วน หรือส่วนประกอบสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นสิ่งสำคัญทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจ และน่าเชื่อถือ รวมถึงความถูกต้องในการผลิตตาม Plaining ความยากของกระบวนการติดตามผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมนี้คือการอ่านตัวเลข หรือตัวอักษร ที่พิมพ์อยู่บนพื้นผิวของวัสดุที่เป็นโครงสร้างหรือตัวถัง ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

    OCR reading Body Number บนตัวรถจักรยานยนต์ หนึ่งใน Application ของเราที่ได้ออกแบบ ติดตั้ง และส่งมอบงานให้กับลูกค้า ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive)

Customer Requirement

  • ตรวจสอบ Body Number หลังเครื่อง Dot Marking แบบ 100%
  • ส่งสัญญาณชุดตัวเลขและตัวอักษรที่อ่านได้ผ่าน Ethernet Protocol ไปยังกับ PLC เพื่อทำการ Compare ว่าถูกต้องกับที่ Server โรงงานได้ Planning ไว้หรือไม่

Our Solution

     เราได้ออกแบบ Machine Vision สำหรับการอ่านอักขระบนพื้นผิวที่มีความคมชัดต่ำ มีการเว้นระยะไม่เท่ากัน หรือมีพื้นหลังที่แยกความเด่นชัดของตัวอักษรได้ยาก ด้วย Cognex Insight 7000 series OCR Reader ที่ทำให้การอ่านค่าบน Body ของรถจักรยานต์ยนต์เป็นไปได้อย่างถูกต้อง ตามความต้องการ

VisionPro ViDi is the best-in-class deep learning vision software designed specifically for manufacturing. It is a field-tested, optimized, and reliable software solution based on a state-of-the-art set of machine learning algorithms. Combining deep learning technology with VisionPro software, VisionPro ViDi solves complex applications that are too difficult, time-consuming, or expensive for traditional machine vision systems.

VisionPro ViDi combines a comprehensive machine vision tool library with advanced deep learning tools inside a common development and deployment framework. It simplifies the development of highly variable vision applications
Through a graphical programming environment, VisionPro ViDi allows engineers to build flexible, highly customized deep learning solutions tailored to their specific needs. By harnessing the power of a Windows-based PC with GPUs, the software can process hundreds of images per minute. Programmers can build end-to-end solutions to suit their individual requirements.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Cognex