ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมในบรรจุภัณฑ์ก่อนการบรรจุ

Industry Application

ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอม

ในบรรจุภัณฑ์ก่อนการบรรจุ

    สิ่งแปลกปลอมในอาหารส่งผลกระทบร้ายแรงต่อผู้บริโภค ทั้งในด้านสุขภาพ และความรู้สึกต่อสินค้า การตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับมาจาก Supplier หรือคลังก่อนการนำไปบรรจุเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ผลิตต้องทำ และจะเกิดข้อผิดพลาดไม่ได้

   ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมในกระป๋องก่อนนำไปบรรจุ หนึ่งใน Application ของเราที่ได้ออกแบบ ติดตั้ง และส่งมอบงานให้กับลูกค้า ในกลุ่ม Foods & Beverages

Customer Requirement

  • ตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมในกระป๋อง
  • มีระบบ Reject กระป๋องที่มีสิ่งแปลกปลอมออกจากสายพานการผลิตโดยอัตโนมัติ
  • เป็นการตรวจสอบแบบ 100% Check
  • อัตราความเร็วของสายพานอยู่ที่: 200 ppm

Our Solution

    เราได้ออกแบบ Machine Vision เพื่อการตรวจสิ่งแปลกปลอม พร้อมการ Reject โดยอัตโนมัติ ใน Solution นี้เลือกใช้ Cognex Insight 7000 ซึ่งเป็นกล้อง Vision ประสิทธิภาพสูง มีความสามารถในการตรวจสอบที่ละเอียดแม่นยำ และรวดเร็ว ขนาดกะทัดรัดเหมาะกับการติดตั้งในสายพานการผลิตที่มีพื้นที่จำกัด

88b9f767 e3f2 43b4 bd2f 70365e84994e
im
VDO 2
Play Video

VisionPro ViDi is the best-in-class deep learning vision software designed specifically for manufacturing. It is a field-tested, optimized, and reliable software solution based on a state-of-the-art set of machine learning algorithms. Combining deep learning technology with VisionPro software, VisionPro ViDi solves complex applications that are too difficult, time-consuming, or expensive for traditional machine vision systems.

VisionPro ViDi combines a comprehensive machine vision tool library with advanced deep learning tools inside a common development and deployment framework. It simplifies the development of highly variable vision applications
Through a graphical programming environment, VisionPro ViDi allows engineers to build flexible, highly customized deep learning solutions tailored to their specific needs. By harnessing the power of a Windows-based PC with GPUs, the software can process hundreds of images per minute. Programmers can build end-to-end solutions to suit their individual requirements.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Cognex