ตรวจสอบสัญลักษณ์ และการวางตำแหน่งของปุ่มกดบนแผงหน้าปัด

Industry Application

ตรวจสอบสัญลักษณ์

และการวางตำแหน่งของปุ่มกดบนแผงหน้าปัด

Inspection assembly panel car หนึ่งใน Application ของเราที่ได้ออกแบบ ติดตั้ง และส่งมอบงานให้กับลูกค้า

Customer Requirement

  • ตรวจสอบสัญลักษณ์บนปุ่มกดหลังการ Laser Marking
  • ตรวจสอบตำแหน่งการวางของปุ่มกดแต่ละ Model ก่อนการประกอบแผงหน้าปัดว่าครบและถูกต้อง
  • มีระบบการ Interlock ชิ้นงานที่ผิดพลาด ป้องกันพนักงานไม่คัดแยกชิ้นงานที่มีปัญหาออกจาก Production Line
  • เป็นการตรวจสอบแบบ Inspection 100%
  • อัตราการตรวจสอบ: 3 sec/ชิ้นงาน
  • บันทึกภาพงานที่ผิดพลาดโดยอัตโนมัติแบบ Sort by Date

Our Solution

     เราได้ออกแบบ Machine Vision เพื่อการตรวจตำแหน่งและสัญลักษณ์ของแผงหน้าปัด ด้วยการใช้ Cognex Insight 2000 สำหรับการตรวจสอบรูปแบบ การจัดวางตำแหน่ง และการมี -ไม่มี โดยสามารถตรวจสอบเป้าหมายหลาย ๆ จุดได้ในภาพเดียว

VisionPro ViDi is the best-in-class deep learning vision software designed specifically for manufacturing. It is a field-tested, optimized, and reliable software solution based on a state-of-the-art set of machine learning algorithms. Combining deep learning technology with VisionPro software, VisionPro ViDi solves complex applications that are too difficult, time-consuming, or expensive for traditional machine vision systems.

VisionPro ViDi combines a comprehensive machine vision tool library with advanced deep learning tools inside a common development and deployment framework. It simplifies the development of highly variable vision applications
Through a graphical programming environment, VisionPro ViDi allows engineers to build flexible, highly customized deep learning solutions tailored to their specific needs. By harnessing the power of a Windows-based PC with GPUs, the software can process hundreds of images per minute. Programmers can build end-to-end solutions to suit their individual requirements.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Cognex