ตรวจสอบรอยบุบ และ Date Code บนฝากระป๋อง

Industry Application

ตรวจสอบรอยบุบ

และ Date Code บนฝากระป๋อง

     บรรจุภัณฑ์อาจเกิดความเสียหายได้ในระหว่างการผลิต การตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนการจัดส่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการรักษาความพึงพอใจของลูกค้า และชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์

หนึ่งใน Application ของเราที่ได้ออกแบบ ติดตั้ง และส่งมอบงานให้กับลูกค้า ในกลุ่ม Foods & Beverages

Inspection dent & OCR on can ตรวจสอบกระป๋องผลิตภัณฑ์ที่เสียหาย และความถูกต้องของ Date Code

Customer Requirement

  • ตรวจสอบความถูกต้องของวันที่ Date Code บนกระป๋อง
  • ตรวจสอบรอยบุบด้านบนของขอบกระป๋อง
  • มีระบบ Reject ชิ้นงานที่ไม่ผ่านออกการสายพานการผลิตแบบอัตโนมัติ
  • เป็น Final Inspection แบบ 100% Check
  • อัตราความเร็วของสายพานอยู่ที่: 450 ppm

Our Solution

    เราได้ออกแบบ Machine Vision พร้อมสายพานในการลำเลียงสินค้าเพื่อการตรวจสอบและ Reject โดยอัตโนมัติ ตามอัตราความเร็วของสายพานที่ลูกค้ากำหนด ใน Solution นี้เลือกใช้ Cognex VisionPro Designer ร่วมกับกล้อง Vision Cameras ในการทำ pattern matching เพื่อการตรวจสอบความเสียหายของบรรจุภัณฑ์ และอ่าน OCR ของข้อมูลวันที่บนกระป๋องผลิตภัณฑ์

1c57f340 94bd 43ab 8814 c9f325230a84
และ Date Code บนฝากระป๋องVDO 3
Play Video

VisionPro ViDi is the best-in-class deep learning vision software designed specifically for manufacturing. It is a field-tested, optimized, and reliable software solution based on a state-of-the-art set of machine learning algorithms. Combining deep learning technology with VisionPro software, VisionPro ViDi solves complex applications that are too difficult, time-consuming, or expensive for traditional machine vision systems.

VisionPro ViDi combines a comprehensive machine vision tool library with advanced deep learning tools inside a common development and deployment framework. It simplifies the development of highly variable vision applications
Through a graphical programming environment, VisionPro ViDi allows engineers to build flexible, highly customized deep learning solutions tailored to their specific needs. By harnessing the power of a Windows-based PC with GPUs, the software can process hundreds of images per minute. Programmers can build end-to-end solutions to suit their individual requirements.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Cognex