ตรวจสอบความถูกต้องในการประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์

Industry Application

ตรวจสอบความถูกต้อง

ในการประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์

    การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีการประกอบ หรือมีชิ้นส่วนขนาดเล็กหลายส่วนที่ต้องได้รับความสนใจ อาจทำได้ช้าหรือมีข้อผิดพลาดมากเมื่อต้องตรวจสอบด้วยสายตามนุษย์ การตรวจสอบการประกอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการด้วยระบบ Vision จะสามารถลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพได้ในเวลาเดียวกัน

      การตรวจสอบการประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ หนึ่งใน Application ในงาน Inspection assembly ของเราที่ได้ออกแบบ ติดตั้ง และส่งมอบงานให้กับลูกค้า ในกลุ่ม อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive)

Customer Requirement

  • ตรวจสอบการประกอบ Part ของเครื่องยนต์
  • ตรวจสอบตำแหน่ง Lock clip tensioner, Gasket, Thermostat ให้ครบและถูกต้อง
  • มีระบบการ Interlock ชิ้นงานที่ผิดพลาด ป้องกันพนักงานไม่คัดแยกชิ้นงานที่มีปัญหา ออกจาก Production Line
  • เป็นการตรวจสอบแบบ Inspection 100%
  • อัตราการตรวจสอบ: 20 sec/ชิ้นงาน
  • บันทึกภาพงานที่ผิดพลาดโดยอัตโนมัติแบบ Sort by Date

Our Solution

    Cognex In-Sight 8000 standalone Vision systems ขนาดกะทัดรัด ประสิทธิภาพสูง รองรับความละเอียดในการมองเห็นตั้งแต่ 0.3MP จนถึง 5MP สามารถตรวจสอบ Matched Unmatched pattern ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

VisionPro ViDi is the best-in-class deep learning vision software designed specifically for manufacturing. It is a field-tested, optimized, and reliable software solution based on a state-of-the-art set of machine learning algorithms. Combining deep learning technology with VisionPro software, VisionPro ViDi solves complex applications that are too difficult, time-consuming, or expensive for traditional machine vision systems.

VisionPro ViDi combines a comprehensive machine vision tool library with advanced deep learning tools inside a common development and deployment framework. It simplifies the development of highly variable vision applications
Through a graphical programming environment, VisionPro ViDi allows engineers to build flexible, highly customized deep learning solutions tailored to their specific needs. By harnessing the power of a Windows-based PC with GPUs, the software can process hundreds of images per minute. Programmers can build end-to-end solutions to suit their individual requirements.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Cognex