ตรวจสอบขวดน้ำมันพืช

Industry Application

ตรวจสอบขวดน้ำมันพืช

Vegetable oil Application

การตรวจสอบฝาเอียง, ฝาปิดไม่สนิท, ความถูกต้องของ Logo, Date Code, การติดฉลาก, สิ่งแปลกปลอมในขวดน้ำมันพืชก่อนบรรจุ

1. Inspection Level Caps and Oil Level

  • ใช้ tool in vision system วัดระยะ เพื่อให้ตรวจฝาปิดไม่สนิท
  • ให้ tool in vision system ตรวจหาผิวน้ำ และตั้งระยะไม่ให้ต่ำกว่าปกติ
1 1
2
3
4
5

2. Inspection Mix Model Caps

  • ใช้ tool in vision system ตรวจจับ logo ที่ถูกต้อง
6
7
8
9
10

3. Inspection Code

  • ใช้ tool in vision system OCR Max อ่านทุกตัวอักษร หากพิมพ์บนผิวเรียบ
  • ใช้ tool in vision system ตรวจหมึกสีดำที่พิมพ์บนขวด
Application Inspection Sauce Bottle 11
Application Inspection Sauce Bottle 12
Application Inspection Sauce Bottle 13

Date and Lot Code Verification

OCRMax : Powerful, Robust and Easy to Use

11
12

4. Inspection Quality seal of label

  • ใช้ tool in vision system ตวจสอบปลาย label ปิดสนิทหรือไม่
  • ให้ tool in vision system ตรวจสอบตำแหน่งการปิด label ปิดเหลื่อมกันหรือไม่
Application Inspection Sauce Bottle 14
Application Inspection Sauce Bottle 15
Application Inspection Sauce Bottle 16
Application Inspection Sauce Bottle 17
Application Inspection Sauce Bottle 18

5. Inspection Contamination

  • ใช้ tool in Cognex Vidi (Deep learning ) จะตรวจหาสิ่งแปลกปลอม และเพิ่มความฉลาดให้กับ tooling ด้วยการ training ภาพเพิ่มขึ้น
13
14
15

VisionPro ViDi is the best-in-class deep learning vision software designed specifically for manufacturing. It is a field-tested, optimized, and reliable software solution based on a state-of-the-art set of machine learning algorithms. Combining deep learning technology with VisionPro software, VisionPro ViDi solves complex applications that are too difficult, time-consuming, or expensive for traditional machine vision systems.

VisionPro ViDi combines a comprehensive machine vision tool library with advanced deep learning tools inside a common development and deployment framework. It simplifies the development of highly variable vision applications
Through a graphical programming environment, VisionPro ViDi allows engineers to build flexible, highly customized deep learning solutions tailored to their specific needs. By harnessing the power of a Windows-based PC with GPUs, the software can process hundreds of images per minute. Programmers can build end-to-end solutions to suit their individual requirements.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Cognex