วิธีการสั่งซื้อ

รับการสาธิตผลิตภัณฑ์

Cognex delivers the widest range of image-based factory automation and distribution products to help companies like you ensure error-free production, lower costs, and manage your supply chain:

  • Barcode readers to ensure part and product traceability
  • Vision systems and software for quality inspection and automation
  • Vision sensors to detect part features and verify assembly
  • Laser profilers and software for 3D inspection to further optimize quality
Get Product Pricing

มีคำถามที่ต้องการสอบถาม ?

เราคือหนึ่งในตัวแทนของ Cognex ที่มีอยู่ทั้วโลกซึ่งเราพร้อมให้บริการ และคำปรึกษาแกลูกค้าทุกท่าน