เทคโนโลยี Machine Vision ในวันนี้มีอัลกอริธึมที่สามารถแยกแยะชิ้นส่วนได้ แม้กระทั่งตัวชิ้นงานที่มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยจากเครื่องหมายหรือคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกัน แม้ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง

     Optical Character Recognition สามารถทำงานได้ดีใน Rulebase ของ Machine Vision ภายใต้เงื่อนไขการทำซ้ำที่เหมาะสม เมื่อ Font สามารถอ่านได้และนำเสนอใน Background ที่ตัดกัน

     อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยี Deep Learning สามารถทำให้วิธีการนี้เป็นไปอย่างอัตโนมัติ ในการตรวจสอบชิ้นงานในการผลิตที่มีรหัสผิดรูป บิดเบี้ยว การพิมพ์ที่ไม่มีคุณภาพ หรือที่อยู่ในส่วนที่มีความยากในการอ่าน 

     ด้วย OCR Tool ที่อยู่ใน  Cognex’s deep learning-based สามารถเรียนรู้จากตัวอย่างการตรวจสอบที่ผ่านมา โดยสามารถกำหนดจุดที่สนใจ ขนาดของตัวอักษร และตัวอักษรที่อยู่ในรูปภาพบน Labelจึงทำให้สามารถอ่านโค้ดได้ ในขณะที่ Tool แบบเก่ายังไม่สามารถถอดรหัสได้    

ข้อดีของการใช้ OCR Tool ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

แก้ปัญหาการอ่านโค้ดกระป๋องอะลูมิเนียมที่มีความโค้งและการสะท้อนแสง ในสภาพแสงที่ไม่เหมาะสม

Challenge

     กระป๋องอะลูมิเนียมในไลน์การผลิต มีสภาพแวดล้อมที่ทำให้เกิดความแตกต่างทั้งความสว่างและการสะท้อน เนื่องจากพื้นผิวของกระป๋อง นอกจากนี้ รูปทรงที่มีความโค้งมน ทำให้การพิมพ์รหัสไม่แม่นยำ การเกิดรอยเปื้อน และตัวอักษรที่อยู่ตำแหน่งใกล้กันหรือซ้อนทับกัน ทำให้ไม่สามารถใช้การตรวจสอบแบบเดิมได้

Solution

     Cognex Deep Learning ทำให้การอ่านรหัสตัวอักษรที่มีความผิดรูป ในสภาพแสงที่มีความแปรปรวนและมุมมองที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากเทคโนโลยีนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความยากในการอ่านด้วยภาพ ดังกรณีข้างต้น และเรียนรู้จากข้อมูลที่มีอยู่จากเคสตัวอักษรที่มีความแตกต่างกัน ซอฟต์แวร์เพียงต้องการวิศวกรที่สามารถเซตค่าของประเภทที่สนใจและขนาดของตัวอักษร เมื่อตั้งค่าแล้ว font library จะถอดรหัสตัวอักษรและอ่านเงื่อนไข โดย Application นี้สามารถปรับแต่งได้ด้วยการ Traning ด้วยภาพเพิ่มเติมที่มีความหลากหลาย ทั้งเรื่องแสงหรือการอ่านโค้ดจากมุมมองต่างๆ

ocr -Optical Character Recognition

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OCR อ่านและตรวจสอบตัวอักษรกับตัวเลข คลิก!