MACHINE VISION

พลังความง่ายดายในการใช้งาน และความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาการตรวจสอบข้อผิดพลาด

บริษัท ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายต้องใช้ sensors ตรวจจับการมองเห็นเพื่อใช้งาน Pass / Fail แบบง่าย go / no goinspections ที่ช่วยให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์นั้นปราศจากข้อผิดพลาดและเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวด เซ็นเซอร์ CognexIn-Sight 2000 vision ให้การตรวจสอบที่ง่ายดายและเชื่อถือได้ด้วยเครื่องมือการมองเห็นที่มีประสิทธิภาพการส่องสว่างและเลนส์แบบแยกส่วนและสภาพแวดล้อมการตั้งค่าที่ใช้งานง่าย ด้วยการลดข้อบกพร่องและเพิ่มผลผลิตเซ็นเซอร์ Cognexvision ช่วยผู้ผลิตปรับปรุงการดำเนินงานและเพิ่มผลกำไร

พลังของเซ็นเซอร์ภาพ In-Sight 2000 ในรูปแบบขนาดเล็กพิเศษ

In-Sight 2000

พลังของระบบวิชั่น In-Sight ด้วยความเรียบง่ายและความสามารถในการจ่ายของเซ็นเซอร์วิชั่น

In-Sight 2000 Mini

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Cognex

มีคำถามที่ต้องการสอบถาม ?

เราคือหนึ่งในตัวแทนของ Cognex ที่มีอยู่ทั้วโลกซึ่งเราพร้อมให้บริการ และคำปรึกษาแกลูกค้าทุกท่าน

Close Menu